Frågor & Svar

Var får jag tag i GearOne produkter?
Hos PIRA, se kontakt.
TRAMPOLIN
Kan man köpa GearOne trampolinen utan nät eller stege?
Trampolinen säljs komplett enl. bild inkl. nät och stege.
Finns det reservdelar till GearOne trampolinen?
Ja! Nät, duk, fjädrar och kantskydd finns som reservdel.
TAKBOX
Går det att beställa GearOne takboxen i annan färg än svart?
Ja! Standard är svart. Annan färg enl. RAL mot tillägg.
Hur högt bygger GearOne takboxen monterad på bilen?
Bygghöjden är 33 cm och mäts i höjd från lasthållarrörets ovansida till boxens högsta punkt.
Hur mycket kan jag lasta i takboxen?
Bilens köregenskaper påverkas med last på taket. Till din bil finns rekommendationer om maxlast på taket. Biltillverkarens rekommendation är baserad på total lastvikt på taket, d.v.s. den sammanlagda lastvikten. I den vikten inräknas lasthållare + takbox + last. Överskridande av den vikten kan äventyra bilens köregenskaper varför det är tillrådligt att följa dessa. GearOne takboxen håller för 75 kg och lasten bör fördelas jämt och förankras med spännbanden.
Hur vårdar man en GearOne takbox?
Tvätta takboxen regelbundet med vatten och bilschampo. För att bibehålla lackens glans och skyddande egenskaper bör den vaxas med jämna mellanrum. Intervaller för vaxning beror på i vilken omfattning takboxen exponeras för väder och vind.
Observera!: Tvätt bör ske manuellt, att tvätta i automattvätt kan skada både takbox och tvätt. Vid maskintvätt rekommenderas att rådfråga personalen först. Låset är mycket vädertåligt och funktionssäkert. För att bibehålla sin goda funktion bör det smörjas med låsolja efter en tids användande.
Hur bör takboxen förvaras när den inte används?
Används inte takboxen rekommenderas att den förvaras plant och gärna i skugga. En hissanordning typ ”boxlift”, underlättar för på/av montering av boxen (boxlift kan köpas hos PIRA). Om boxen förvaras under längre tid i direkt solsken eller annars stark värme är det lämpligt att haka av gasdämparna, gasdämparnas tryck kan annars deformera boxens sidor.
Vart får jag tag i nyckel om den kommer bort?
Extranycklar kan tillverkas hos låssmed och det rekommenderas att notera nycklarnas nummer i händelse av att du behöver beställa fler eller att de kommer bort.
Går det att reparera en skadad GearOne takbox?
Ja vid sprickor eller hål kan spackel av modell Plastic padding läggas i lager. Om det är repor repareras det med gelcoat som är GearOne boxens ytmaterial.
Detta är några vanliga frågor, vid ytterligare frågor vänligen kontakta oss?